KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. OKTOBER 2021

– Tirsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl. 14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder. Det blir rekviemmesse i St. Paul kirke kl. 19 på latin. Polsk messe kl. 17.30 og rosenkrans kl. 17.         Messe på Marias Minde kl. 9.

Messestipender til «Alle Sjelers dag» kan leveres i konvolutt med navn på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Konvoluttene finner du bak i kirken. Disse kan leveres til menighetskontoret eller i sakristiet.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 4. til fredag 5. november. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene. Alle er velkomne til å delta.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.