FAMILIEFEST på ALLEHELGENSVIGILIE

Lørdag 30. okt, kl. 17-19.

Oppmøte i kirken for bønn, samling etterpå i krypten.

De som vil kan kle seg ut som en helgen eller engel.

Ta med noe mat til felles i krypten, f. eks. boller, kaker, kjeks, frukt. Vi serverer kaffi og brus.