Alle sjelers dag

Tirsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl. 14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder.             

 Det blir rekviemmesse i St. Paul kirke kl. 19 på latin.

Polsk messe kl. 17.30 og rosenkrans kl. 17.            

Messe på Marias Minde kl. 9.

Messestipender til «Alle Sjelers dag» kan leveres i konvolutt med navn på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Disse kan leveres til menighetskontoret eller i sakristiet.