Investitur

Søndag 31. oktober 2021 ble Ewa Bivand fra vår menighet investituert av biskop Eidsvig til Dame av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem.  Tor-Magnus Horten fra St. Olav menighet i Oslo ble investituert til ridder.

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem er en katolsk, religiøs og veldedig orden som har i oppdrag å støtte Kirken i dens oppdrag i Det Hellige Land gjennom forbønn og økonomisk hjelp. Dette sikrer drift av Den katolske kirkes mange aktiviteter og prosjekter i Det Hellige Land (primært i Det latinske patriarkat i Jerusalem) bl.a. skoler, pastoralt og humanitært arbeid.

På verdensbasis har ordenen omlag 30.000 medlemmer, med 15 riddere og damer i Norge. Ordenes Storprior i Norge er biskop Bernt Eidsvig og Huan Nguyen er Magistral Delegat.

Les mer: https://oessh.no/