KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. NOVEMBER 2021

Caritas Norge inviterer interesserte til webinar om; Moderne slaveri i Norge og internasjonalt  i Caritas Bergen sine lokaler i Sigurds gate 8 på tirsdag 16. november kl. 17-18.30. Følg med på nettet ved å klikke her.

– Det blir julemarked i vår menighet lørdag 4. desember på gårdsplassen mellom kirken og skolen og i Krypten. Sett av datoen! Hvis du/din gruppe ønsker å bidra aktivt med å selge noe eller hjelpe praktisk ta kontakt med menighetskontoret.

– Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.