OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela 7 listopada 2021

  • W tym roku zapraszamy na Jarmark świąteczny – Julemarked – w sobotę 4 grudnia na placu między kościołem a szkołą i w Krypcie. Jeśli twoja grupa chciałaby wziąć udział i np. sprzedawać jakieś produkty, lun pomóc praktycznie w organizacji jarmarku prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
  • Termin składania podań do 1szej i 8smej klasy w St. Paul skole upływa 15. listopada.