Fagdag på Haukeland

St. Paul menighet deltok i en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland sykehus torsdag 19. november.

Fagdagen hadde som mål å spre kunnskap om omsorg ved sykdom og livets slutt med tanken på pasienter med bakgrunn i forskjellige religioner blant sykehusets personale.

I pausene og under lunsjen var det stands hvor deltakere kunne få informasjon og stille spørsmål. Vi har delt ut brosjyrer om om sykesalvingens sakrament. Hent brosjyre her