Nytt menighetsblad

Adventsnummeret av menighetsbladet er nå på vei ut i postkassene. Dersom du savner det, kan det skyldes at du ikke er korrekt registrert. Ta kontakt med menighetskontoret!

Bladet kan også leses på vår hjemmeside her.