KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. DESEMBER 2021

–   Regjeringen varslet 7.12.2021 om nye nasjonale regler for smitteverntiltak. Dette betyr for oss og våre messer og forsamlinger:

Det er igjen nødvendig med elektronisk påmelding; man finner en link på menighetens nettside.

Dersom det er ledig plass, vil også ikke-påmeldte slippe inn; de må da føres inn i listen over deltakere.

For å kunne holde en meters avstand, sperrer vi av hver annen benk i kirken. På de resterende benkene kan man sitte med en meters avstand, dvs. to i sideskipene og tre i midtskipet (familier kan sitte samlet).

Vi får bare plass til 100 deltakere i messen, men det vil være mulig for 30 å følge messen fra Krypten (høymessen kl. 11 og polske messer). På Marias Minde vil det være plass til 35 personer.

Man skal bruke munnbind fra man kommer inn i kirken og under hele messen (unntatt når man mottar Den hl. Kommunion).

Alle skal bli på sin plass under hele messen.

Prestene vil komme rundt og dele ut kommunion.

Biskopen har bestemt at det bare er tillatt med håndkommunion.

Er man syk, har feber eller har vært i kontakt med noen som er syk, eller er i karantene, skal man holde seg hjemme.

Ingen håndtrykk og klemming ved fredshilsenen eller ellers.

Barn som er blitt døpt i utlandet, blir ikke automatisk registrert i Kirkens register. Om du lurer på om ditt barn eller din familie er registrert, lever inn utfylt registreringsskjema som ligger bak i kirken. Husk at begge foreldre må underskrive skjemaet dersom barnet er under 15 år. Er barnet over 15 år, må det underskrive selv. Skjema kan leveres inn til menighetskontoret.