Koronarestriksjoner – billetter til messe! Oppdatert med nye regler 13/12

Regjeringen varslet 13.12.2021 om nye nasjonale regler for smitteverntiltak. Dette betyr for oss og våre messer og forsamlinger:
Det er igjen nødvendig med elektronisk påmelding; man finner en link på menighetens nettside se billettsystemet . Husk å ha mobilen klar når du går inn i kirken, da blir det mindre fare for kødannelse og lettere å holde avstand. Dersom det er ledig plass, vil også ikke-påmeldte slippe inn; de må da føres inn i listen over deltakere.
For å kunne holde en meters avstand, sperrer vi av hver annen benk i kirken.   På de resterende benkene kan man sitte med en meters avstand,  dvs. to i sideskipene og tre i midtskipet (familier kan sitte samlet).
Vi får bare plass til 50 deltakere i messen på søndagsmessene og 20 på hverdagsmesser i St Paul kirke, men det vil være mulig for 15 å følge messen fra Krypten (høymessen kl. 11 og polske messer).
Og bare 20 deltakere på Marias Minde.
Man skal bruke munnbind fra man kommer inn i kirken og under hele messen (unntatt når man mottar Den hl. Kommunion).
Alle skal bli på sin plass under hele messen. Prestene vil komme rundt og dele ut kommunion.
Biskopen har bestemt at det bare er tillatt med håndkommunion.
Følg anvisninger fra kirkevaktene!