JULEHILSEN

Kjære troende.

Så er det kommet, det som vi så inderlig hadde håpet at vi skulle slippe. Corona-smitten brer seg utover land og by og myndighetene strammer inn med stadig nye innskrenkninger for hva vi kan gjøre og hvor mange vi kan ta imot i kirkene til gudstjeneste. Det berører Julefeiringen smertelig, fordi bare noen få troende får komme til messe på denne høye fest.

 Vi kan ha 50 personer i hver messe, og det gjelder bare i St. Paul kirke, hvor vi har «fastmonterte benker» og kan holde en meters avstand. Også på Marias Minde kan vi bare bruke benkene, og da blir det bare plass til 20.

Plassene i benkene er nummerert. Man skal sitte på den plass som man får tildelt når man melder seg på messen.

Det er nødvendig med nok kirkevakter til at de kan passe på at reglene overholdes. Hvis vi ikke har nok vakter, eller hvis setene ikke er fastmontert, reduseres antall deltakere til 20.

Derfor oppfordrer jeg dere som vil komme til messe, til å stille som kirkevakt. De kommer i tillegg til de 50 (20) som har plass allerede.

Det gjør vondt i sjelen å måtte begrense antallet på dem som får komme inn i kirken når vi snart skal feire Herrens fødsel, men vi må følge de påleggene som kommer fra myndighetene og håpe at vi på den måten er med på å begrense smittespredningen i vår by. På den måten kan de manges lidelse, som ikke kan delta fysisk i høytidens messe, vendes til noe godt for andre og for hele samfunnet.

Men vi kan uansett be og lese tekstene for høytiden, og vi har muligheten for å strømme messer, til dels fra vår egen menighet, eller fra vår domkirke i Oslo, eller fra alle forskjellige steder rundt om i verden. Vi kan samle familien rundt skriftlesning og bønn hjemme – også det er gudstjeneste. Bønn er aldri forgjeves og den er ikke bundet av spesielle steder eller ytre rammer.

Da vi bare har få plasser i kirken, vil jeg oppfordre til at man begrenser seg til en eller to messer, slik at også andre får en sjanse til å komme til messe i høytiden.

Må så Han, som lot seg føde i den første julenatt i Betlehem, også bli født i deres hjerter ved den kommende høytid; så vil også denne spesielle julefesten bli til velsignelse.

Gud velsigne dere alle.

Deres sogneprest

Dom Alois