Kunngjøringer søndag 19 desember 2021

Følgende regler gjelder for messene i våre kirker: Det er igjen nødvendig med elektronisk påmelding; man finner en link på menighetens nettside.
Vi får nå bare lov til å ha 50 i kirken ved hver messe. De må være registrert med navn og telefonnr.    
Plassene i kirken er nummerert. Enhver skal sitte på den plassen som han/hun har på påmeldingslisten.           
Det må også være nok kirkevakter til å passe på at reglene overholdes.        
I Krypten, på Marias Minde og i hverdagsmessene, når det ikke er nok kirkevakter, får vi bare slippe inn 20 personer.                                                 
Alle skal bruke munnbind fra man kommer inn i kirken og under hele messen (unntatt når man mottar Den hl. Kommunion). Alle skal bli på sin plass under hele messen. Prestene vil komme rundt og dele ut kommunion.
Biskopen har bestemt at det bare er tillatt med håndkommunion.
Er man syk, har feber eller har vært i kontakt med noen som er syk, eller er i karantene, skal man holde seg hjemme. Ingen håndtrykk og klemming ved fredshilsenen eller ellers.

Barn som er blitt døpt i utlandet, blir ikke automatisk registrert i Kirkens register. Om du lurer på om ditt barn eller din familie er registrert, lever inn utfylt registreringsskjema som ligger bak i kirken. Husk at begge foreldre må underskrive skjemaet dersom barnet er under 15 år. Er barnet over 15 år, må det underskrive selv. Skjema kan leveres inn til menighetskontoret.