OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 9 stycznia 2022

W piątek 28 stycznia o godz 18.00 działalność rozpoczyna grupa harcerska Świętego Jerzego. Zapraszamy chłopców w wieku od 10 do 17 lat na spotkanie na Marias Minde i wspólne zabawy. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń..

Caritas Bergen poszukuje emerytowanych nauczycieli lub studentów do pracy jako nauczyciele języka norweskiego i wiedzy o społeczeństwie (samfunnsfag) . Zatrudienie na ok 4 godziny tygodniowo. Kontakt  Caritasem til 46677775 lub w biurze przy Sigurds gt 8

Caritas Bergen potrzebuje równiez wolontariuszy do pomocy przy „leksehjelp” dla dorosłych uczniów z różnych krajów. Poniedziałki, wtorki i czwartki popołudniu i w środy przed południem. Zainteresowani którzy mogą poświęcić jeden czy dwa dni w tygodniu proszeni są o kontakt tlf 466 77 775

Obecnie obowiązują następujące restrykcje naszym kościele: W Kościele może uczestniczyć we Mszy Świętej 50 osób oraz 30 osób w Krypcie . Na Marias Minde 20 osób.
Miejsca w kościele są ponumerowane. Wszyscy muszą siedzieć na wzyznaczonych miejscch zgodnie z numerem na liście rejestracyjnej.

Jeśli jesteś chory, masz gorączkę albo byłeś/byłaś w kontakcie z osobą chorobą lub przebywającą w kwarantannie, to zostań w domu!
Znak Pokoju przekazujemy bez podawania rąk.Nalaeży przestrzegać higieny wchodząc do kościoła – użyj antibac.
Zachowaj odległość 1 metra – z wyjątkiem osob z tej samej rodziny.
W kościele obowiązuje noszenie maseczki.
Komunia Święta udzielana jest na rękę –  w ławkach

Miejsca na liście uczestników wypełniają się szybko, chętnych jest więcej niż miejsc. Dlatego ważne jest, aby w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mszy Świętej „odrejestrować się” w systemie elektronicznym – wystarczy nacisnąć na otrzymany kod o „avbestille”.