OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 14 stycznia

Z dniem 14 stycznia 2022 dozwolona licza osób w kościele – na wyznaczonych miejscach (faste tilviste sitteplasser) i przy zachowaniu odlegości 1 metra – to 90 w ękościele Swi€tego Pawła na Mszy Swiętej w niedzielę i 30 w dniu powszednim – bez dyzurnego który rejestruje nazwisko, telefon i wyznaczone miejsce. Na MArias Minde dozwolona liczba osób – 30.
W dalszycm ciągu zachowujemy przepisy sanitarno/epidemilogiczne :

Jeśli jesteś chory, masz gorączkę albo byłeś/byłaś w kontakcie z osobą chorobą lub przebywającą w kwarantannie, to zostań w domu!
Znak Pokoju przekazujemy bez podawania rąk.Nalaeży przestrzegać higieny wchodząc do kościoła – użyj antibac.

Zachowaj odległość 1 metra – z wyjątkiem osob z tej samej rodziny.
W kościele obowiązuje noszenie maseczki.
Komunia Święta udzielana jest na rękę –  w ławkach

Miejsca na liście uczestników wypełniają się szybko, chętnych jest więcej niż miejsc. Dlatego ważne jest, aby w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mszy Świętej „odrejestrować się” w systemie elektronicznym – wystarczy nacisnąć na otrzymany kod o „avbestille”.

W piątek 28 stycznia o godz 18.00 działalność rozpoczyna grupa harcerska Świętego Jerzego. Zapraszamy chłopców w wieku od 10 do 17 lat na spotkanie na Marias Minde i wspólne zabawy. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń..

Caritas Bergen poszukuje emerytowanych nauczycieli lub studentów do pracy jako nauczyciele języka norweskiego i wiedzy o społeczeństwie (samfunnsfag) . Zatrudienie na ok 4 godziny tygodniowo. Kontakt  Caritasem til 46677775 lub w biurze przy Sigurds gt 8

Caritas Bergen potrzebuje równiez wolontariuszy do pomocy przy „leksehjelp” dla dorosłych uczniów z różnych krajów. Poniedziałki, wtorki i czwartki popołudniu i w środy przed południem. Zainteresowani którzy mogą poświęcić jeden czy dwa dni w tygodniu proszeni są o kontakt tlf 466 77 775