KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. JANUAR 2022

-Fredag den 28. Januar klokken 18. har St. Georgs pionérer speidergruppe for gutter og unge menn oppstartssamling, og gutter mellom 10 og 17 år er hjertelig velkommen til Marias Minde for friluftsaktivitet, bål og bønn. For mer informasjon og kontaktpersoner, se våre oppslagstavler. 

-Caritas Bergen søker pensjonerte lærere eller lærerstudenter til en deltidsjobb som timelærer for kurs i norsk og samfunnsfag. Dette er lønnet arbeid med omkring 4 timer hver uke. Ta kontakt på telefon 466 77 775 eller kom innom Caritas-kontoret i Sigurds gate 8 for mer informasjon.

-Caritas Bergen trenger også frivillige medarbeidere til å gi leksehjelp til voksne elever fra ulike land. Leksehjelpen gis på Caritas-kontoret mandag, tirsdag og torsdag ettermiddag, og onsdag formiddag. Ta kontakt på telefon 466 77 775 dersom du kunne tenke deg å være med en dag eller to i uken.

Vi følger følgende regler for smittevern i kirken:

Fra denne helgen er det lov til å ha 90 personer i kirken til messer med kirkevakter og faste, tilviste plasser og 30 uten kirkevakter. For Marias Minde er tallene henholdsvis 30 og 20. I krypten er det plass til 30.

Ved smittekontakt eller sykdomssymptomer skal man holde seg hjemme.

Vi skal ikke klemme eller håndhilse ved fredshilsenen.

Hold god håndhygiene og bruk antibac når du kommer inn i kirken.

Hold en meters avstand til de andre, bortsett fra medlemmer i samme husstand.

Man skal bruke munnbind i kirken!

Kommunionen deles ut i benkene.

Kun håndkommunion er tillatt.

– Husk å melde deg av dersom du ikke kan komme. Avmelding gjøres enkelt ved å trykke på koden som dere har mottatt på smarttelefonen og avbestille en eller flere billetter.