KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. FEBRUAR 2022

-Det blir ungdomskatekese med ledertrening for ungdom fra 15-19 år torsdag 24. februar kl. 17 på menighetens konferanserom. Dom Gregor vil komme og snakke om fastetiden.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 7. mars kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 5 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 25.-27. mars ved p. Oddvar Moi, sykehusprest i Oslo og stiftskapellan. Fra 2020 leder for kateketisk senter i Oslo Katolske Bispedømme. Tema: Jag frem mot målet. Se program på oppslagstavlen og hjemmesiden.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.