KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. MARS 2022

– Vi ønsker å hjelpe dem som lider under krigen i Ukraina. Derfor vil St. Paul Menighet gi denne helgens kollekt til Caritas som vil sende pengene videre til Caritas i Polen og Ukraina, som alt er på plass på begge sider av grensen og trenger midler for å kunne fortsette å hjelpe flyktningene. Man kan gi kontanter i kollektkurven eller vippse til menigheten. Man kan også vippse direkte til Caritas, – eller levere penger på menighetskontoret. Alt vil bli regnet sammen og sendt videre til Caritas.

– Etter en lang pause på grunn av Covid-19, starter Katolsk Forum opp igjen tirsdag 15. mars, med et foredrag av professor Gjert Vestrheim. Tittelen på foredraget er «Det lykkelige Andalusia? Religiøs sameksistens i middelalderens Spania».  Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.

– Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 25.-27. mars ved p. Oddvar Moi, sykehusprest i Oslo og stiftskapellan. Fra 2020 leder for kateketisk senter i Oslo Katolske Bispedømme. Tema: Jag frem mot målet. Se program på oppslagstavlen og hjemmesiden.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 7. mars kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 5 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

– Vi starter opp med «Gode Hyrde» -samlinger for foreldre med babyer onsdager kl. 10 i atriet i Nylandsveien 26b. Første gang blir onsdag 9. mars. Påmelding nødvendig.

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten