Biskop Eidsvigs fastebudskap 2022

Hvorfor stopper ikke Gud krigen? Hvorfor forhindrer han ikke sult og vold? Dette er snarere spørsmål til oss. Gud har gitt oss en fri vilje, men også samvittigheten som han appellerer til, sa biskop Bernt I. Eidsvig i sin preken under askeonsdagsmessen i St. Olav domkirke, Oslo. Les mer her

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen