JAG FREM MOT MÅLET!

Det ble en fin og inspirerende menighetsretrett i helgen med p. Oddvar Moi som åpnet Filipperbrevet for oss. I tre foredrag fikk vi bli bedre kjent med menighetens skytshelgen, Paulus, hans reiser og brevskriving, og altså spesielt brevet til Filipperne som han skrev fra sitt fangenskap enten i Caesarea eller Roma. En vinkling med fokus på brevene både i messens og tidebønnenes liturgi var meget interessant og nyttig. Tusen takk til p. Oddvar, og tusen takk til alle hjelpere som gjør et slik arrangement mulig! Så håper vi at mange får inspirasjon nå i fastetiden til å bli dypere kjent med vår Gud og Herre, som jo er fokus for Paulus liv og forkynnelse:


     6 Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
            å være Gud lik,
          
     7 men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
        
          Da han sto fram som menneske,
          
     8 fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
          
     9 Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.
          
    10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
    11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!

 (Fil 2, 6-11)

AS