Messer i den stille uken og påsken

Her er en samlet oversikt over messene i St Paul menighet i den stille uken og påsken.

Bergen og Voss

St. Paul kirke

Lørdag 9. april
kl. 18:00 Messe på filippinsk, palmesønd.

Søndag 10. april, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe på norsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk        
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16:30 Messe på tamil
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

Skjærtorsdag, 14. april
kl. 16:00 Messe på vietnamesisk

kl. 16.00 Messe på polsk – Sælen kirke
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Høymesse på norsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 23:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Filippinsk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Vietnamesisk

Langfredag, 15. april
Kl.   9:00 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Norsk Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 17:00 Langfredagsgudtjeneste på polsk – Sælen kirke
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 16. april
kl. 09:00 – 12.30  Velsignelse av påskematen hver 15. minutt  
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 20.00 Påskenattliturgi på polsk – Sælen kirke
kl. 22:00 Påskenattsliturgi norsk

1. Påskedag, søndag 17. april
kl.   9:00 Messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på tamil
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16:30 Messe på vietnamesisk
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

2. Påskedag, mandag 18. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 Messe på norsk
kl. 12:30 Messe på vietnamesisk
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 18:00 Messe på tamil

Marias Minde

Palmesøndag, 10. april
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk

Skjærtorsdag, 14. april
kl. 14:00 Messe på norsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 16:00 Messe på tamil

Langfredag, 15. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften, lørdag, 16. april
kl. 18:00 Påskevigil på norsk

1. Påskedag, søndag, 17. april
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Høymesse på polsk 
kl. 14:00 Messe på filippinsk

2. Påskedag, mandag, 18. april
kl. 10:00 Messe på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk

St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 10. april
kl. 11:00 Messe på norsk

Skjærtorsdag, 14. april            
kl. 18:00 Messe på norsk

Lørdag, den 15. april
kl. 11:00 Velsignelse av påskemat + skriftemål, polsk

1. Påskedag, 17. april
kl. 11:00 Messe på polsk

Sogn og Fjordane

Palmesøndag – 10. april
Førde
Skriftemål kl. 10.00 i bedehuset 
Messe kl. 11.00

Øvre Årdal
Skriftemål kl. 16.00 i bedehuset 
Messe kl. 17.00

Skjærtorsdag – 14. april
Loen Messe kl. 15.00
Førde Messe kl. 19.00

Langfredag – 15. april
Loen Korsvei  kl. 16.00
Førde Liturgi kl. 15.00

Påskeaften – 16. april
Loen Messe kl. 15.30  etterpå velsignelse påskemat.
Førde: Velsignelse påskemat. 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00
Messe kl.19

1. Påskedag – 17. april
Førde
Morgenmesse kl.7.00
Messe kl. 11.00

Loen
Messe kl.17.00

2. Påskedag – 18. april
Førde
Messe kl. 11.00

Øvre Årdal
Messe kl. 17.00