Katolsk Forum 19. april

Katolsk Forum inviterer til vårens andre foredrag, tirsdag 19. april kl. 19.45.

«Skapt sånn eller blitt sånn? Kjønnsidentitet i lys av kroppens teologi»

v/Eirik Steenhoff

Steenhoff er utdannet i teologi og kirkehistorie ved MF og teologi og bioetikk ved John Paul II Institute, Washington DC. For tiden arbeider han med en bok om det kristne synet på mennesket, kjønn og seksualitet. Han er ellers nyansatt etikkoordinator for NKLF (Norges kristelige legeforening), hvor han blant annet jobber i et fagutvalg om kjønnsinkongruens.

Programmet finner sted som vanlig i skolens personalrom, kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

Alle er hjertelig velkommen!