God Påske! Halleluja!

Herren er virkelig oppstanden, Halleluja! Ham være makten og æren i all evighet.
Nå er vi i Påsketiden – de 50 dagene fra Oppstandelsessøndagen til Pinsesøndagen.