Palmer til hjelp for Ukraina

I år kom den polske gruppen tilbake etter Covid-pausen til den mangeårige tradisjonen med å selge palmer før høymessen på palmesøndag. Salget av palmene ga 15200 kr og inntekten går til Johannes av Nepomuk menighet i Bojany i Ukraina (Lviv bispedømme). Deres pilegrimshus er for tiden bosted for internt fordrevne kvinner og barn.

Palmene ble laget av 16 personer fra den polske gruppen og, noe som var en hyggelig overraskelse, over 50 Ukrainere (ink. 30 barn). De bor på et hotell i Bergen og fikk tilfeldigvis vite om palmelagingen og kom. Dermed ble ettermiddagen brukt både til å lage palmer, leke med barn, snakke sammen og spise kaker og pizza!