Korsveien

Det er korsveiandakt i St. Paul kirke hver fredag i fastetiden i forbindelse med kveldsmessen. Hvis du ikke kan delta i kirken, oppfordrer vi til å meditere over korsveien hjemme.

Det finnes flere skriftlige kilder for tekster til korsveiandakter. I “Bønnebok for den katolske kirke” finnes det flere korsveiandakter fra s 154 og utover. Det finnes også korsveier på internett, for eksempel her.

Her presenterer vi en korsveiandakt basert på tekster av apostelen Paulus. Den er lest inn av Dom Alois m. fl. Hymnen står i Lov Herren nr 471.