Caritas Bergen årsmøte

Caritas Bergen avholder årsmøte førstkommende torsdag 28. april kl. 18.00, i lokalene til Caritas Bergen i Sigurdsgate 8.

Samtlige medlemmer av St. Paul menighet som har fylt 18 år kan delta med tale og stemmerett.