Korenes Konsert

Lørdag 23. april kunne vi ha glede av å lytte til alle korene i St. Paul menighet: aspirantkor, barnekor, ungdomskor og St.Paul-koret. Korene presenterte et variert program under ledelse av Amund Dahlen og Dimas Martinez Dubost. For å nevne noe fra programmet  – Den prektigkledde sommerfugl, flere sanger av Agnestig, Hovlands Alle har hast og Når vi tenker på deg blir vi glade, Sankt Magnus-hymne fra Orkneyene, Rutters The Lord bless you and keep you , Hegestrøms Fader vår, Palestrinas  Sicut Cervis og til avslutning  Ubi Caritas av Durufle.

Vi ønsker alle korene lykke videre til og vi ønsker oss flere konserter!