KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. MAI 2022

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 5. til fredag 6. mai. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefon 55215970. Alle er velkomne.

-Neste søndag er det Den Gode Hyrde- søndagen. I den anledning blir det åpent atrium på Marias Minde i Nylandsveien 26 mellom kl. 11-14 og katekeseleder vil fortelle om atriet

– I høymessen søndag 8.mai blir det tradisjonelle gospelsanger med solist og musikere og rikelig anledning å synge med

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.