KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MAI 2022

-Caritas vil ha en utvidet kirkekaffe etter messen kl. 19 på tirsdag den 10. mai. Inntektene vil gå til Caritas Ukraina.

-Siden det i dag er Den Gode Hyrde – søndagen selges det Gode Hyrde – lys etter messen, til inntekt for menigheten.

-Atriene til Den Gode Hyrde –katekese på Marias Minde i Nylandsveien 26b er åpne idag fra kl. 11-14 for de som har lyst til å få en omvisning.

-Bergen Unge katolikker inviterer ungdom i konfirmantalder og eldre til en sosial samling med pizza på torsdag 12. mai kl. 16.30. Avslutning med kveldsmesse kl. 19.

-Det er tid for å melde på barn i alle aldre til Den Gode Hyrde Katekese med oppstart etter sommeren. Du finner påmeldingsskjema i kirken eller på menighetens nettside.

————————————————————

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.