Konfirmasjoner

Helgen 21. og 22. mai var det tid for årets konfirmasjoner. Biskop Bernt Eidsvig fikk i år muligheten til å konfirmere etter å ha vært forhindret i to år pga koronapandemien. Det var to konfirmasjonsmesser på lørdagen og en på søndagen. 27 ungdommer mottok sakramentet på hver messe. Det var fint å kunne feire konfirmasjoner i vår egen kirke.

Messen lørdag kl 10,30
Messen lørdag kl 13.00
Messen søndag kl 13.00