KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. JUNI 2022

-Det vil være salg av pinselys ved utgangen. Inntektene går til menigheten.

– 2. Pinsedag, dvs. i morgen den 6. juni, kl. 12.00 skal det igjen være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus, hvor alle troende er invitert.

– Søndag den 19.juni er det Kristi Legemsfest. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John Lunds Plass, Grieghallen, Lungegårdsvannet ved Olav Kyrre-monumentet, skoleplassen og med avslutning i  kirken. Det er ingen messer på ettermiddagen i St. Paul men morgen- og kveldsmessene finner sted.

– Det er tid for å melde på til førstekommunions-forberedelsene for barn f. 2014. Du finner påmeldingsskjema i kirken eller på vår nettside.

-Påmelding til konfirmasjonsforberedelsene for barn f. 2009 skjer ved informasjonsmøte etter høymessen søndag 12. juni i skolens auditorium.

– Lørdag 11. juni blir det konsert i St. Paul kirke ved St. Paul-koret kl. 15.00.