Biskop Bernts 40års jubileum

 “Det gledeligste jeg har opplevd som prest er samhørigheten som utviklet seg i Bergens St. Paul menighet” – det sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no i anledning 40års jubileum for prestevielsen som fant sted 20 juni 1982.

Les hele intervjuet med biskop Bernt her

Vi gratulerer med dagen! Og forsikrer at samhørigheten som utviklet seg i St. Paul menighet den gang lever videre!

Bernt Eidsvig var i St. Paul menighet først som kapellan mellom 1982 og 1986 og som sogneprest fra 1986 til 1. september 1991.

Det var i hans tid som sogneprest i Bergen at den nye St. Paul grunnskole ble bygget. Her er bildet fra 4. mai 1990 da grunnsteinen ble nedlagt av biskop Gran. (fot. fra St.Paul menighet 150 år)