OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19 czerwca 2022

Trym Hellevig z naszej parafii ukończył studia  teologiczne w Rzymie i zostanie wyświęcony na diakona 6 lipca. Pamiętajmy Tryma w naszych modlitwach.