Foreldrenettverket.no

I norske barnehager og skoler mange steder i landet blir det fokusert så mye på Pride-markeringer, radikal kjønnsideologi o.a. at katolske og andre kristne foreldre opplever det som et problem. I flere måneder har derfor en gruppe (inkl. 4 katolikker) arbeidet for å få på plass et nettverk som kan hjelpe disse foreldrene, og nylig (15/5) ble Foreldrenettverket Barn, Pride og Foreldreretten lansert. Informasjon om dette nettverket finner man på nettstedet www.Foreldrenettverket.no

Besøk nettstedet og finn mye informasjon – eller les deres brosjyre her.

På en blogg for katolske kateketer finnes det mer informasjon om foreldrenettverket.no