Kristi Legemsfest

Søndag den 19.6. er det Kristi Legemsfest. Dette er vår første mulighet til å virkelig samle hele menigheten etter at koronarestriksjonene ble opphevet.

Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John Lunds Plass, Grieghallen, Lungegårdsvannet ved Olav Kyrre-monumentet og skoleplassen. Prosesjonen avsluttes i kirken. 

Møt opp, dette er et fint vitnesbyrd om vår tro!