Kristi Legemsfest

Kjære menighet.

Det var godt og vakkert, endelig, etter 2 års påtvunget pause, å kunne feire Kristi Legemsfest igjen.

Pga. usikkerhet med været, måtte vi feire messen inne i kirken og med overføring til Krypten.

Men da prosesjonen satte seg i bevegelse, var det fint vær, akkurat passe for en prosesjonsdag, litt sol og litt skyer – og ikke for varmt.

Alt gikk veldig bra; alle ivaretok sine oppgaver og prosesjonen kunne gjennomføres på en høytidelig men samtidig avslappet måte.

Vi går ut i gatene for å vise frem vår tro for alle som vil se og høre, og slik blir vår Kristi-Legems-prosesjon en stillferdig demonstrasjon for Jesus Kristus.

Det var ikke lite forberedelse som skulle til og det var sikkert for mange litt slitsomt med en to-timers rundgang gjennom byens gater, men jeg, for min del, opplevde at det å feire denne messen og gå i prosesjonen, ikke gjorde meg sliten, men heller gav meg kraft. Jeg håper at også andre gjorde denne erfaringen.

Jeg fikk det inntrykket av alle, som jeg snakket med, at alle gledet seg over denne anledningen til å gi vitnesbyrd om vår tro.

Mitt anliggende med dette innlegget, er å takke alle dere som var med på å forberede og gjennomføre prosesjonen og messen.

Hjertelig takk,

Med ønske om Guds velsignelse og nåde når vi nå går ut i ferie.

Deres sogneprest

Dom Alois