KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. AUGUST 2022

-Katekesen for barn i alle aldre har startet opp men det er fortsatt mulig å melde seg på.

-Det arrangeres kurs i Den gode hyrde katekese for voksne med oppstart i midten av september. Se brosjyrer som er lagt ut bak i kirken.

-Moder Teresa-søstrene inviterer til høytidelig 25-års markering av Moder Teresa sin himmelske fødselsdag på Marias Minde på lørdag 3. september kl. 15. Se program for dagen på oppslagstavlen. Vennligst gi beskjed innen 1. september om du kommer.

-Katolsk Forum innleder høstens program torsdag 8. september med et spennende foredrag av Torbjørn Holt, seminarist i Oslo Katolske Bispedømme, med tittel «I Løvens navn. Om fantasi og teologi i C.S. Lewis’ Narnia-bøker». Foredraget holdes i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne!

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.