KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. SEPTEMBER 2022

-På oppfordring fra paven vil siste søndag i september bli utnevnt til Migrasjonssøndag. Det vil i den sammenheng bli vitnesbyrd fra flyktninger i menigheten under kirkekaffen.

– Søndag den 25. september er også i vårt bispedømme «Caritas-søndag». Kollekten fra alle messene går uavkortet til Caritas arbeid.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 24. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.