KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022

– Vi feirer i dag Migrasjonssøndag. Det vil bli vitnesbyrd fra flyktninger i menigheten under kirkekaffen.

– Denne søndagen er i vårt bispedømme også «Caritas-søndag». Alle kollektene går uavkortet til Caritas arbeid.

-Katolsk Forum inviterer til et spennende program torsdag 6. oktober, «Hva har vi felles? En samtale mellom en katolsk teolog og en ortodoks prest, ved Peder Solberg, teolog fra NLA Høgskolen og Fader Teodor Svane, prest i Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet i Bergen. Programmet finner som vanlig sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er hjertelig velkomne.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 6. til fredag 7. oktober. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene.

– Fredag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse på Marias Minde fra kl. 12 til kl.18.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 24. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.