KUNNGJØRINGER SØN 16. AUG. 2015

– Pga. arbeid i kirken, må St. Paul Kirke holdes stengt fra mandag 31.8 til og med fredag 4.9. Kveldsmessene blir holdt i skolekapellet på Florida

– Alle ungdommer født i 2002 er invitert til å melde seg nå konfirmasjonsundervisningen. Informasjon og registrering vil finne sted på skolen, søndag 23. august etter høymessen.

– Søndag 23. august etter høymesse er det foreldremøte for ministrantenes foresatte på St.Paul skole. Det er viktig at så mange som mulig kommer på møte – viktig informasjon om ministrantlaget.

– Det blir kurs for ungdom og voksne i «Den Gode Hyrde katekese» fra 2. til 7. oktober i år. Dette er et kurs som passer godt for deg som allerede hjelper til i, eller har lyst til å bli aktiv i menighetens katekese. For mer informasjon, se brosjyrer og oppslag bak i kirken, samt menighetens nettsider.

  Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.