KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. OKTOBER 2022

-Ekteskapskurset for høsten begynner i morgen mandag 24. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Menigheten inviterer til familiefest i Krypten på allehelgensaften 31. oktober etter tilbedelse i kirken kl. 17. Både voksne og barn oppfordres til å kle seg ut som en bestemt helgen eller engel.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 3. til fredag 4. november. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

-Vær oppmerksom på at det blir slutt på sommertid neste helg. Klokken må stilles en time tilbake natt til søndag 30. oktober.

-Katolsk Forum inviterer til nytt foredrag torsdag 10. november kl. 19.45 i skolens personalrom. Foredragsholderen er Ewa Bivand, prosjektleder for det forebyggende arbeidet mot overgrep i kirken i Norge. Temaet er «Å forebygge overgrep i kirken: hva har blitt gjort, hva gjenstår.»

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.