KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. NOVEMBER 2022

-Katolsk Forum inviterer til nytt foredrag torsdag 10. november kl. 19.45 i skolens personalrom. Foredragsholder er Ewa Bivand, prosjektleder for det forebyggende arbeidet mot overgrep i kirken i Norge. Temaet er «Å forebygge overgrep i kirken: hva har blitt gjort, hva gjenstår.»

– Neste søndag 13.nov etter høymessen blir det katekese for ungdom 15-19 år på menighetskontoret.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.