Arbeid mot overgrep

Vi har alle vært smertelig berørt av overgrepssakene i Kirken. Det er klokt og viktig at Kirken tar tak i dette og vil forebygge at det skjer.

Ewa Bivand er prosjektleder for dette arbeidet. Hun kommer til Katolsk Forum for å informere.

Temaet er: «Å forebygge overgrep i Kirken: Hva er blitt gjort, og hva gjenstår?»

Torsdag 10. november kl. 19.45 i skolens personalrom, 2. etg.