P. Michel Beckers (1941-2022)

Pastor Michel Beckers
mangeårig, avholdt sogneprest
i St. Paul menighet
døde i Gemert i Nederland den 16.11.

Vi vil feire rekviemmesse for ham i
St. Paul Kirke
tirsdag 29.11.22 kl. 19.00.

Minneord kan leses her