KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. NOVEMBER 2022

-Pastor Michel Beckers, som var sogneprest i St. Paul Menighet i to perioder, fra 1976 til 1982 og fra 1994 til 2003, døde den 16.11. i Gemert i Nederland, der han hadde bodd de siste årene under sin sykdom. Han sovnet stille inn, omgitt av sin nærmeste familie. Han var avholdt som prest og som medmenneske og mange i menigheten har gode minner om ham. Det blir ingen begravelse, men vi feirer rekviemmesse for ham i St. Paul Kirke tirsdag, den 29.11. kl. 19.00. Requiescat in Pace.

-Kommende søndag, den 27. november, er 1. søndag i Advent. Vi begynner et nytt leseår, år A, i søndagsmessene, hvor evangelielesningen stort sett er hentet fra Matteusevangeliet, og leseår 1 for hverdagsmessene.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 1. og fredag 2. desember. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Mor Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.