Feiring av de vietnamesiske martyrer

Lørdag 26. november ble de vietnamesiske martyrene feiret i menigheten vår. P. Tan Peter Duc Do, den vietnamesiske presten som har ansvar for vår menighet var hovedcelebrant, p. Dawid og p. Erik deltok også.

Etter messen var det samling i Krypten med mat og underholdning.