KUNNGJØRINGER Søndag 23. august 2015

– Pga. arbeid i kirken må St. Paul Kirke holdes stengt fra mandag 31.8. til og med fredag 4.9. Kveldsmessene blir holdt i skolekapellet på Florida. Skolemessen den 4.9. faller bort. Fra lørdag 5.9. skulle det være normal aktivitet i kirken igjen.

– Alle barn født i 2007 er invitert til forberedelser til å motta sin første hellige kommunion. Innskrivningen til undervisningen vil finne sted på skolen, søndag, 30. august etter høymessen (ca. kl. 12.15).

Neste lørdag, den 29. august, begynner katekesen for 4. til 7. klasse på St. Paul skole kl. 11. For mer informasjon, se menighetens nettsider.

Konfirmantundervisningen starter også opp igjen neste lørdag den 29. august og torsdag 3. september.

I dag, etter høymessen, er det innskrivning til fermingsforberedelse for ungdommer født i 2002. Denne vil finne sted umiddelbart etter messen i St. Paul skoles auditorium.

Også i dag etter messe kl.11.00 på St.Paul skole foreldremøte for foreldre til ministranter.

– Det blir kurs for ungdom og voksne i «Den Gode Hyrde katekese» fra 2. til 7. oktober i år. Dette er et kurs som passer godt for deg som allerede hjelper til i, eller har lyst til å bli aktiv i menighetens katekese. For mer informasjon, se brosjyrer og oppslag bak i kirken, samt menighetens nettsider.

Velkommen til kirkekaffe i krypten etter messen kl.11.00.