Har du kall til å bli en av Kirkens diakoner?

Diakonen er kalt til å tjene Kirken som biskopens og prestenes medhjelper i samsvar med sine anlegg og evner. 

Biskop Bernt Eidsvig ønsker at tjenesten som diakon styrkes i vår lokalkirke, i våre menigheter. Tjenesten er åpen for både gifte og ugifte menn.

Les mer her