KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. JANUAR 2023

-Det er siste mulighet til å delta i åpne samtalegrupper om fellesskap i forbindelse med den synodale prosessen. De to siste møtene blir etter høymessen i dag, 22. januar, på skolens personalrom og torsdag 26. januar kl. 17.30 i krypten. Innspillene vil bli oppsummert og drøftet i menighetsrådet i februar.

-Vi minner om menighetsfesten, søndag den 29. januar. Da vil vi feire menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og begynne med høymessen kl. 11 og deretter ha fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg. Det vil bli servert mat fra mange land.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.