KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. FEBRUAR 2023

– Fastetiden begynner onsdag, den 22. februar. De som ønsker det, kan bringe fjorårets palmekvister til menighetskontoret, så vil de bli brent og asken brukt til utdelingen av askekorset. Messene på Askeonsdag finnes på oppslag utenfor kirken og på menighetens nettside, «Bergen.katolsk.no».

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 24.-26. februar ved p. Tien som er sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Tema blir: Å styrkes i håp og tillit til Gud! Alle er hjertelig velkomne til dager i stillhet, bønn og refleksjon. Ta med din Bibel og Rosenkrans. Mer detaljer følger senere. 

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 27. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.