KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. FEBRUAR 2023

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart i morgen, mandag 27. februar, kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover.

– Det blir vesper med bønn for kall i kirken torsdag 2. mars kl. 18.30.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 2. til fredag 3. mars. Oppstart etter kveldsmessen. Avsluttes med messe kl. 06. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970.

-Ifølge Marias budskap i Fatima, inviterer vi familier med barn og ungdom og alle andre til sakramentstilbedelse med rosenkrans og betraktning lørdag 4. mars kl. 17 i kirken. Dette er også en viktig botens gjerning i fastetiden, som reparasjon for våre synder. Vi vil fortsette med denne tilbedelsen hver første lørdag i måneden framover.

-Katolsk forum inviterer til ny samling torsdag 9. mars kl. 19.45 på skolens personalrom. Pater Egil Mogstad, som er sogneprest i St. Olav domkirke i Trondheim, kommer til oss og vil holde foredrag om «Arven etter Olav den hellige». Inngangspenger kr. 30. Alle er hjertelig velkomne.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.